Projekty UE

notatnik z pomysłami na projekt leży na stole

Extreme Robotics Lab Sp. z o.o.

Extreme Robotics Lab Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Extreme Robotics Lab Sp. z o.o. ”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego nowego w skali międzynarodowej narzędzia do automatyzacji procesów biznesowych, umożliwiającego m. in. podniesienie jakości wykonywanej przez roboty software’owe pracy, rozumienie zadań i pytań oraz wyszukiwanie właściwej informacji z wewnętrznych i zewnętrznych systemów w organizacji.

W wyniku realizacji projektu Extreme Robotics Lab Sp. z o.o. stanie się liderem w oferowaniu produktów z zakresu automatyzacji i robotyzacji na rynku polskim i będzie mógł skoncentrować się na prowadzeniu własnej, zarobkowej działalności gospodarczej opartej o wyniki przeprowadzonych w ramach projektu prac B+R.

Wartość realizowanego projektu: 1 080 000,00 zł

Wkład z Funduszy Europejskich: 80%